Vem kan bli handledare

VAD KRÄVS FÖR ATT VARA HANDLEDARE VID ÖVNINGSKÖRNING

Den som övningskör privat måste ha en av transportstyrelsen godkänd handledare. Så för att få övningsköra privat måste eleven samt handledaren gå en handledarutbildning. Vi på Farsta trafikskola, i södra om Stockholm, erbjuder flera olika kursdatum under året.

En handledare måste vara minst 24 år och inneha körkort minst fem av de senaste tio åren. Om körkortet varit återkallat de senaste tre åren finns det en risk att handledaren inte godkänns.
Som handledare ska du ansöka om att få handleda de elever du ska övningsköra med. Detta gör du på Transportstyrelsens E-tjänst. Kom ihåg att ansöka om att bli handledare i god tid innan ni planerar att börja övningsköra, då det kan ta tid att handlägga er ansökan.

Efter utbildningen (giltig legitimation måste finnas) rapporterar kursledaren direkt till Transportstyrelsen att du har gått kursen. Handledarutbildningen är giltig i 5 år från kursdatumet.

Handledarutbildningen består av tre moment

  1. Målet med körkortsutbildningen, regler för övningskörning
  2. Planering och strukturering av övningskörningen
  3. Trafiksäkerhet

 

I de olika momenten tas bland annat upp handledarens juridiska och moraliska ansvar, samt att informera om de regler som gäller vid övningskörning. Krav och bedömningskriterier vid förarprov, körerfarenhetens betydelse och på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.
Det finns inte längre några krav på att eleven och handledaren måste gå utbildningen tillsammans, men det är något vi rekommenderar. Båda måste dock gå den.

Viktigt

  • Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att gå utbildningen.
  • Övningskörningen får påbörjas från 16 års ålder.
  • Avbokning ska ske senast tre dagar innan kursdagen. SENARE AVBOKNING DEBITERAS!
  • En handledare får inte ha fler än fyra elever med sig vid ett och samma kurstillfälle.
  • En elev får inte ha fler än fyra handledare med sig vid ett och samma kurstillfälle.
  • Om fler än fyra elever/handledare önskas måste man alltså gå kursen flera gånger.
  • Kursavgiften betalas med swish senast två dagar före kursstart.

Välkommen att boka handeldarutbildning hos oss på Farsta Trafikskola. Du hittar alla våra kontaktuppgifter på vår kontakt sida